Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Cím: 1365 Budapest, Pf.: 646.
Központi telefon. +36 (1) 9202 700
Web: www.ijsz.hu

Az Egészségügyi Intézményben az Ön területileg illetékes

betegjogi képviselője:

Dr. Komjáti Andrea

Telefonszáma:

06/20-4899-537
melyen elérhető hétfötől-csütörtökig 08:00 — 16:30,
pénteken 08:00 — 14:00 óra között

A jogvédelmi képviseló az integrált jogvédelmi szolgálat íijsz) munkatársa.
A jogvédelmi képviseló az egészségügyi intézménytöl független személy.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszäma hívható: 06/80/620-055
On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Legközelebbi személyes elérhetősége:

Dr. Bugyi istván kórház, Szentes
6600 Szentes Sima Ferenc u. 44-58.
Igazgatóság épülete
Minden páros héten 14.00-16.00 -ig.