Vezetőség

Tóth Irén intézményvezető
Dr. Somogyi Árpád orvosigazgató
Dr. Szilágyiné Kádár Irén vezető asszisztens, Egészségfejlesztési Iroda vezető

Adminisztráció

Bálint Edit Katalin recepciós, orvos-írnok
Blázsik Béláné telefon központ kezelő
Bori Andrásné anyaggazdálkodó, recepciós
Czakó István rendszergazda
Forgó Márta személyügyi ügyintéző
Kovácsné Sinkó Márta titkárnő
Vígh Zsanett orvosírnok, recepciós

Szakellátás

Assefa Abebe dr. szakorvos
Ágoston Gergely dr. szakorvos
Bábáné Ambruzs Csilla gyógytornász
Badó Csaba dr. szakorvos
Bartók Zsoltné labor asszisztens
Bánfi Flóra orvosírnok
Bálint András dr. szakorvos
Balogné Justin Zsuzsanna labor asszisztens
Bittera-Vajda Mónika fizioterápiás asszisztens
Bíróné Kovács Szilvia röntgen asszisztens
Bod Barnabás dr. szakorvos
Bódyné Pigler Ibolya asszisztens
Bordi Katalin asszisztens
Buri Zsoltné technikai munkatárs
Dancsó Géza dr. szakorvos
Diószegi Teodóra orvosírnok
Domokosné Kádár Piroska fizioterápiás asszisztens
Fehérné Lenkei Laura asszisztens
Fekete Istvánné röntgen asszisztens
Fekete Róbert dr. szakorvos
Forgó Józsefné gazdasági ügyintéző
Gaál Lenke asszisztens
Gallyas Éva dr. szakorvos
Gáspár Mária asszisztens
Gombos Ferenc dr. szakorvos
Godó György dr. szakorvos
Greksa Ferenc dr. szakorvos
Gyerkó Márton dr. szakorvos
Gyetvai András dr. szakorvos
Hajdú Ilona dr. szakorvos
Hajdúné Bujáki Edit asszisztens
Hartai Ernő dr. szakorvos
Hartai Tamás dr. szakorvos
Horváth Edit dr. szakorvos
Hörömpöli Csaba dr. szakorvos
Jakab Istvánné recepciós
Kajtár Eszter dr. szakorvos
Karsai Anna dietetikus, EFI munkatárs
Katona Ferenc dr. szakorvos
Kálmán Valéria röntgen asszisztens
Késmárky József dr. szakorvos
Kincsesné Német Ilona asszisztens
Kiss Éva fizioterápiás asszisztens
Kovács József dr. szakorvos
Klucsai Róbert dr. szakorvos
Lakatos Anna dr. szakorvos
László Kókai Józsefné fizioterápiás asszisztens
Mátéka Ilona dr. szakorvos
Németné Gyovai Gabriella asszisztens
Oraveczné Balogh Mária asszisztens
Piry Katalin dr. szakorvos
Sarusi-Kis Adrienn gyógytornász
Selypes Ágnes dr. szakorvos
Szabó Gabriella EFI munkatárs
Szabó Gizella Gitta fizioterápiás asszisztens
Szántai Evelin gyógytornász
Szendrei Ferenc dr. szakorvos
Szigeti Sándor dr. szakorvos
Tarajossy Zsuzsanna dr. szakorvos
Tari Ágnes dr. szakorvos
Tóth Orsolya asszisztens
Túri Mónika röntgen asszisztens
Újszászi Zoltánné asszisztens, recepciós
Varga Csaba dr. szakorvos
Dr. Vargáné Winkler Gabriella asszisztens
Zsoldos Gábor dr. szakorvos
Gyerkó Attila pszichológus

Technikai munkatársak

Balugyánszki Józsefné
Nagy Erzsébet
Sarusi-Kis Jánosné
Deák László karbantartó
Buri Zsoltné

Vezetőség

Tóth Irén intézményvezető
Nagyistók-Szabó Bernadett szakmai vezető
Sajó Margit vezető ápoló

Ellátás

Balázsáné Forrai Gabriella gondozó
Bálint István Zoltánné gondozó
Bencsik Szilvia gondozó
Bónus Krisztina gondozó
Faurné Bertók Katalin gondozó
Goda Piroska gondozó
Horváth Margit gondozó
Ibolya Edit gondozó
Juhászné Maszlag Márta gondozó
Kása Ildikó gondozó
Kiri Anita mentálhigiénés munkatárs
Kulik Andrea gondozó
Lajos Inett Alexa gondozó
Punyi Ildikó Mária gondozó
Rácz Anett gondozó
Surján Mancika gondozó
Szecsei Csilla gondozó
Sztancsik Péter gondozó

Technikai munkatársak

Bori Erzsébet gazdasági ügyintéző
Füvesi Pálné munkaügyi előadó
Hajdú Gergely gk. vezető
Nagyné Tóth Klára gondozotti ügyintéző
Justin Ilona mosónő
Ambrus Edit takarító
Juhász Melinda takarító
Petőné Kiss Tímea takarító
Bódi László karbantartó
Szabadkai István karbantartó

Vezetőség

Tóth Irén intézményvezető
Márténé Papp Klára szakmai vezető

Ellátás

Boros Adrienn kisgyermeknevelő
Csobán Zoltánné kisgyermeknevelő
Forgó-Keller Csilla kisgyermeknevelő
Janicsák Istvánné kisgyermeknevelő
Kiss Tünde Mária kisgyermeknevelő
Kisvárdai Ágnes kisgyermeknevelő
Kókai Ferencné kisgyermeknevelő
Nagy Katalin kisgyermeknevelő
Puskás Gyuláné kisgyermeknevelő
Pusztai Adrienn kisgyermeknevelő
Sági Emese kisgyermeknevelő
Túriné Bába Ildikó kisgyermeknevelő
Túriné Győri Judit kisgyermeknevelő

Technikai munkatárs

Kátainé Morvai Nóra
Olajosné Gémes Katalin
Rácz Imréné