Vezető védőnő: Talmácsi VeronikaVédőnői szolgálat

Cím: 6640, Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.

Telefonszám: 06-63-482-211 E-mail cím: vedonok@csongrad.hu

 Facebook oldal: Csongrád Város Védőnői Szolgálata


 

Védőnői Szolgálat Csongrád logóA védőnői szolgálat száz éve működő, mindenki számára elérhető, népegészségügyi feladatokat szem előtt tartó ellátás. Az egészségügyi alapellátás rendszerében dolgozik.

A védőnők főiskolát végzett segítő személyek, akik a várandós édesanyákat és a gyermeket vállaló családokat segítik gyermekük gondozásában, táplálásában, nevelésében.

Tevékenységünk megelőző jellegű, melyet családlátogatások és védőnői tanácsadás során végzünk. A védőnővel való találkozások gyakorisága a törvényben előírtak szerint, a szülők igényeinek figyelembe vételével történik.

A védőnők egészségmegőrző feladataikat a gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, nőgyógyászokkal együttműködve végzik.Védőnői rendelő képe

A védőnők behatárolt körzetekben dolgoznak, tehát nem választhatók.

Legfontosabb feladataink:

 • családlátogatások során egyéni tanácsadás
 • szűrővizsgálatok végzése a tanácsadásokon és az iskolákban
 • védőoltások szervezése, nyilvántartása
 • egészségnevelés a családokban és az oktatási intézményekben
 • szülésre és csecsemőápolásra felkészítő tanfolyamok és baba-mama klub szervezése

Gyerekcipő

Védőnői Tanácsadások:

I. védőnői körzet: Deák Ibolya     06-20-5326958

 • Várandós tanácsadás: szerda 8-10 óráig
 • Csecsemő tanácsadás: csütörtök 13-15 óráig

II. védőnői körzet: Dr. Somogyiné Gömöry Andrea     06-20-5323507

 • Várandós tanácsadás: péntek 8-10 óráig
 • Csecsemő tanácsadás: kedd 8-11 óráig

III. védőnői körzet: Bakainé Keller Zsuzsanna     

 • Várandós tanácsadás: hétfő 8-10 óráig
 • Csecsemő tanácsadás: hétfő 14-16 óráig
 • Felgyő várandós és csecsemő tanácsadás: csütörtök  8-10 óráig
 • Nővédelmi tanácsadás: szerda 8 – 10 óráig

IV. védőnői körzet: Kisné Varga Judit      06-20-5329558

 • Várandós tanácsadás: szerda 8-10 óráig
 • Csecsemő tanácsadás: csütörtök 8-11 óráig

V. védőnői körzet: Dávidné Kispál Edina  06-20-5282985

 • Várandós tanácsadás: szerda 8-10 óráig
 • Csecsemő tanácsadás: péntek 8-10 óráig

VI. védőnői körzet: Tariné Atkári Edina       06-20-5328286

 • Várandós tanácsadás: péntek 8-10 óráig
 • Csecsemő tanácsadás: csütörtök 12- 14 óráig

Iskola védőnő:   Csernák Edit       06-20-5330672

 • Fogadó óra: péntek 8-11 óráig
 • csütörtök  8-11 óráig

A munkavégzés öt védőnői tanácsadóban és két védőnői munkaszobában történik. A körzeti védőnők Csecsemő és Várandós tanácsadásai a Csongrád, Gyöngyvirág utca 5 szám alatt/ Szakrendelő,117-es szoba/ és a Csongrád, Szőlőhegyi utca 19 szám alatt zajlanak. 

6640 Csongrád, Szőlőhegyi u. 19.

6640 Csongrád-Bokros, Hámán K. u.1.

6640 Csongrád, Kossuth tér 1.

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.

6645 Felgyő Széchenyi u 2.

Alaptevékenysége:     

Körzeti védőnői ellátás

Iskola védőnői ellátás

Működési területe: Csongrád Város és Felgyő község közigazgatási területe.

Az intézményben folyó tevékenységet jogszabályok határozzák meg:

 1. 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelete területi védőnői ellátásról
 2. 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola- egészségügyi ellátásról

Városunkban hét védőnő dolgozik. Hat körzeti védőnő, – minden körzethez tartozik óvoda és általános iskola-, a három középiskolát egy védőnő látja el. A munkavégzés öt védőnői tanácsadóban és két védőnői munkaszobában történik. Az általános- és a középiskolákban az iskolák által biztosított orvosi szobákban végezzük munkánkat.

Tevékenységük szakmai irányítását és ellenőrzését a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Csongrádi Népegészségügyi Intézetének Vezető Védőnője látja el.