Őszülő Otthon és Gondviselés Háza CsongrádŐszülő otthon képe

Szakmai vezető: Nagyistók Bernadett

Elérhetőségek

Cím: Csongrád, Vasút u. 92. Telefonszám: 06 20/288-2058  E-mail cím: szabobernadett@csongrad.hu vagy szocellint@csongrad.hu


 Idősotthon bejárat képeAz Intézmény személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet az 1993. évi III. törvényben, az I/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó hatályos helyi rendeletében szabályozott előírások szerint.

Az ellátottak köre

A nyugdíjkorhatárt vagy 18. életévét betöltött és betegsége miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek, akik

  • a közösségi életvitelre alkalmasak,
  • rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és
  • III-as fokozatú gondozási szükséglettel rendelkeznek.

A Vasút utcai telephelyen két intézmény működik.

  • a Szociális Ápoló Otthon, átmeneti elhelyezést biztosít egy évre, melyet az intézmény vezetője további egy évvel meghosszabbíthat az ellátott egészségügyi, szociális helyzete alapjánIdősotthon mosdó képe
  • a Gondviselés Háza Csongrád, mely végleges elhelyezést biztosít.

Ellátottjaink Csongrád város, Felgyő és Tömörkény közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Idősotthon lépcsőház képe

A bentlakásos intézményi elhelyezés az idős ember számára régi, önálló életvitelének teljes megváltozását jelenti.

Az ellátás célja: megteremteni annak lehetőségét, hogy az átmeneti vagy a végleges otthont jelentő intézményben az idős emberek békében, környezetükkel megelégedve, ahhoz jól alkalmazkodva éljenek. Egészségi állapotuk lehetőség szerint javuljon, de legalább szinten tarthatóvá váljon, illetve az állapotromlást a lehetőségekhez mérten lassítani tudjuk. A gyógyíthatatlan betegek panaszait enyhítsük.

Az Ápoló Otthon és Gondviselés Háza valamennyi munkatársa a szociális szakma iránti elhivatottsággal, az idős emberekhez méltó tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel látja el feladatait.

Számunkra igen fontos a külső kapcsolattartás. Így rendszeres és folyamatos jó kapcsolatot ápolunk, a fenntartó önkormányzatunkkal, az egészségügyi ellátó rendszer minden szereplőjével. Törekszünk a társintézményekkel való jó kapcsolattartásra is, hiszen ily módon tudjuk az ellátottaknak a legmagasabb szintű ellátást biztosítani.

Letölthető dokumentumok

Felvételi kérelem ellátás igénybevételéhez

Megállapodások

Házirendek

Szakmai programok

Galéria